RAALTRANS Editor

Stručný popis programu pro Windows.

 

Princip databanky Raaltrans

Databanka nabízí dvě základní funkce. První z nich je zadání vlastní nabídky přepravy (nákladu) nebo volného vozu. Druhou funkcí je vyhledávání v nabídkách ostatních uživatelů. Po zadání Vaší nabídky máte dvě možnosti. Buď počkáte, až se na zadanou nabídku ozvou ostatní uživatelé systému RAALTRANS nebo si můžete zobrazit nabídky od ostatních uživatelů a najít si protinabídku k té Vaší. Tyto dvě základní funkce jsou doplněny o řadu dalších možností, jak efektivně hledat a nabízet nabídky.

Stručný popis programu

Program je rozdělen do několika částí:

  • V Pořízení můžete zadat, upravit a smazat vlastní nabídky nákladů a volných aut.
  • Prohlížení slouží k vyhledávání nabídek s možností zobrazení kontaktů zadávající firmy.
  • Seznam uživatelů – zde si můžete nechat zobrazit všechny firmy v systému RAALTRANS s kontaktními informacemi (adresa, telefon, fax, email,…).
  • Funkce Přejezdy umožňuje vyhledávat nabídky, jejichž místo nakládky se nachází např. 100 km od vámi zadaného místa a vykládka je 100 km od vámi zadaného místa vykládky. (Pouze u verze programu s kilometrovníkem).
  • Pomocí funkce Dokládky nalezne vhodné náklady v okolí vámi realizované trasy.
  • Párování k Vašim zadaným nabídkám zobrazí odpovídající protinabídky přeprav/volných vozů podle Vámi zadaných kritérií.
  • Kilometrovník slouží jako podpora funkcí Přejezdy a Dokládky. Samostatně navrhuje trasu a počítá mýto.
  • Archivace slouží pro uložení Vašich i cizích nabídek, které jste realizovali nebo právě realizujete.
  • Zprávy od společnosti RAALTRANS

Pořízení a úpravy vlastních nabídek

Pořízení umožňuje zadat do systému vlastní nabídky přeprav a volných vozidel.

Mezi povinné položky patří místo nakládky a vykládky, údaje o typu a velikosti nákladu nebo nákladového prostoru vozidla a datum realizace. Další položky jsou již volitelné (počet palet, ADR, způsob nakládky,....)


Prohlížení

Přepravy a volné vozy

Tato část programu umožňuje prohlížet ucelená data (přepravy, volné vozy) nabízená v systému RAALTRANS a zároveň zobrazit data o firmě, která nabídku zadala.

Vyhledávání je možné dle filtrů (místa nakládky, vykládky, velikosti nákladu, požadovaného vozidla,...)

Informace o zadavateli nabídky

Základní informace o firmě zadávající zvolenou nabídku se zobrazují v dolní části okna. Podrobné informace o zadavateli nabídky můžete vyvolat dvojklikem myši na nabídce nebo stiskem tlačítka „Zadavatel“. Po stisku se zobrazí informační okno s kompletními údaji o firmě i zadané nabídce.

Kontaktní údaje jsou interaktivní, je možné využít přímé vytáčení telefonního čísla, komunikaci po Skype, psaní e-mailů atd.

K jednotlivým firmám je možné vkládat vlastní poznámky, kontakty a zkušenosti, které slouží pouze pro potřebu Vaší společnosti. Tyto údaje se zobrazí vždy při prohlížení detailů (detailních informací) konkrétní firmy.


Výpočet vzdálenosti a zobrazení schématu trasy

K jednotlivým nabídkám lze vypočíst vzdálenost, náklady na přepravu podle vámi zadaných kritérií, mýto a zobrazit trasu.

Trasu je také možné zobrazit alternativně v aplikaci GOOGLE MAPS.

Seznam firem - uživatelů databanky

Zde si můžete nechat zobrazit seznam firem, které jsou účastníky systému RAALTRANS. Databáze obsahuje ucelený seznam fakturačních a kontaktních údajů na danou firmu, informace o změnách v rejstřících, doplňkové informace a poznámky vložené uživatelem.

Přejezdy

(pouze u verze s kilometrovníkem)

Funkce umožňuje seřadit nabídky přeprav nebo volných vozů podle přejezdových kilometrů (kilometrů ujetých bez nákladu) nebo si nechat zobrazit nabídky nacházející se do určité vzdálenosti od místa nakládky a vykládky. Funkce tak ušetří pracné hledání optimálního nákladu pro Vaše volné vozidlo (nebo naopak nejlépe umístěného volného vozu pro Váš náklad) podle názvů nebo PSČ místa nakládky a vykládky.


Výpočet přejezdů

Po otevření zadáte, odkud a kam hledáte nabídku (např. kde stojí Váš nevytížený vůz a kam jej chcete přemístit – např. sídlo Vaší firmy) a maximální tolerovanou vzdálenost místa od stanoviště vozidla (a podobně místa vykládky od zadaného cílového místa – např. Vaší firmy). Program po výpočtu zobrazí nabídky seřazené podle přejezdových kilometrů s kilometrovým omezením přejezdu od zadaného místa. Přejezdovým kilometrem se myslí vzdálenost, kterou musíte jet s prázdným vozem k místu nakládky a z místa vykládky do vámi zadaného cíle (např. sídlo Vaší firmy).

Příklad: Hledám nabídku z Eindhovenu v Nizozemí do Brna. V tabulce budou nejdříve zobrazeny nabídky přímo z Eindhovenu do Brna (přejezd 0 km) a potom nabídky, které se nejvíce blíží vámi zadané trase. Program vám nabídne například i trasu z Genku v Belgii (přejezd 77 km z Eindhovenu do Genku), tedy i nabídku, která má místo nakládky v jiném státě.


Dokládky

(pouze u verze s kilometrovníkem)

Program rovněž umožňuje vyhledání vhodných dokládek k vaší hlavní přepravě. Všechny dostupné nabídky přeprav jsou tak seřazeny z hlediska vhodnosti využití pro dokládku. Bez složitého hledání tak za pár sekund na první stránce výsledkové tabulky uvidíte nejvhodnější možné dokládky a údaje potřebné k rozhodnutí, zda se dokládka vyplatí.

Příklad: Mám zajištěn náklad pro návěs z Barcelony do Pardubic, ve vozidle mi zbývá volná kapacita 6 ložných metrů a 5 tun. Hledám vhodnou dokládku. Jako vhodnou dokládku s minimální zajížďkou (1,9 km) mohu využít náklad z francouzského Montpellier do Prahy. Hlavní náklad povezu 1834 km, dokládku 1394 km.

Párování nabídek

Program také umožňuje automatické párování vlastních nabídek s nabídkami od ostatních uživatelů databanky RAALTRANS. Máte-li zadány vlastní nabídky, program pomocí této funkce vyhledá odpovídající protinabídky, které lze poté filtrovat dle vašich požadavků. Máte-li např. náklad o váze 1 tuny, můžete pro párování zadat, že jej chcete přepravit autem s nosností od 1 do 3 tun. Dají se tak vyloučit nabídky, které by znamenaly, že by váš náklad byl přepraven zbytečně velkým a provozně nákladným vozem, apod.

Archiv

Archiv slouží k časově neomezenému uchování vámi vybraných nabídek přeprav, volných vozů a inzerátů. Spolu s archivovanou nabídkou se ukládají i informace o zadávající firmě. Archivace umožňuje uchovat data nabídky po jejím zrušení zadavatelem. K jednotlivým archivovaným nabídkám můžete psát různé poznámky, automaticky doplněné o autora, datum a čas zápisu.

Automaticky se také archivují veškeré Vámi zadané nabídky.

Kilometrovník

Kilometrovník slouží k výpočtu a zobrazení vámi zvolené trasy. Trasu je možné zadávat s prakticky neomezeným množstvím průjezdních míst. Výběr optimální trasy proběhne s ohledem na parametry vámi zvoleného vozidla. V případě vícebodové trasy (např. okružní či sběrná) lze svěřit programu i volbu optimálního pořadí průjezdu jednotlivými body trasy. Kritériem pro optimalizaci může být vzdálenost, čas nebo finanční náklady.

K nalezené trase si můžete nechat zobrazit, popř. vytisknout itinerář.

Parametry, které ovlivňují nabídnutou trasu a výsledné náklady, mohou být typ vozidla (rychlost na jednotlivých typech silnic, cena mýtného, náklady na vozidlo a řidiče). Tyto parametry auta si můžete libovolně upravovat.