Nabídka školení

Seminář RAALTRANS – Úmluva CMR nově i pro vnitrostátní přepravy

Školení pouze pro uživatele databanky RAALTRANS - Lektorka předpokládá základní znalost úmluvy CMR

S příchodem roku 2019 došlo ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě k významné změně. K 1.1.2019 totiž nabyla účinnosti novela č. 304/2017 Sb., která vnáší nový § 9a do zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. V důsledku této novely jsou na přepravní smlouvy uzavřené po 1.1.2019 ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě použitelná některá ustanovení Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (úmluva CMR).

12.3.2019 08:30 - 15:00 RADONICE - Radonická Beseda, V Uličce 3, Radonice 250 73

Školení nových uživatelů a zájemců o databanku RAALTRANS

Termíny školení s ukázkou programu RAALTRANS Editor pro nové uživatele, nové zaměstnance a pro zájemce o databanku RAALTRANS. Účast je bezplatná.

5.3.2019 10:00 HRADEC KRÁLOVÉ - RAALTRANS - Konferenční salonek - Jana Černého 545