Doprava je krev ekonomiky, my jsme

RAALTRANS EDITOR - STRUČNÝ POPIS

Obsah:

 1. PRINCIP DATABANKY RAALTRANS
 2. STRUČNÝ POPIS PROGRAMU
 3. POŘÍZENÍ A ÚPRAVY VLASTNÍCH NABÍDEK
  1. Tabulkový zadávací formulář
  2. Detailní zadávací formulář
  3. Vkládání předvolených
 4. PROHLÍŽENÍ NABÍDEK
  1. Přepravy, volné vozy, inzerce
  2. Informace o zadavateli nabídky
  3. Označení firem podle spolehlivosti
  4. Výpočet vzdálenosti a zobrazení schématu trasy
  5. Archivace nabídek
  6. Seznam firem - uživatelů databanky
  7. RAALTRANS infosystém
  8. Informace Comarr, s. r. o.
 5. PŘEJEZDY
 6. PÁROVÁNÍ NABÍDEK
 7. ARCHIV
 8. KILOMETROVNÍK
 9. PŘENOS DAT

 

PRINCIP DATABANKY RAALTRANS


Princip systému RAALTRANS je založen na pořízení vlastních nabídek uživatelem na jeho počítači a zaslání této nabídky do centra pomocí programu RAALTRANS Editor, a dále na možnosti stažení nabídek od ostatních uživatelů z databanky RAALTRANS.
Po zadání vaší nabídky máte dvě možnosti. Buď počkáte, až se na zadanou nabídku ozvou ostatní uživatelé systému RAALTRANS nebo si můžete zobrazit nabídky od ostatních uživatelů a najít si protinabídku k té vaší.
 

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU

Program je rozdělen do několika částí:

 • Pořízení můžete zadat vlastní nabídky nákladů, volných aut a inzerátů.
 • Prohlížení slouží k prohlížení nabídek od ostatních uživatelů se zobrazením kontaktů na zadávající firmu. V Prohlížení si můžete nechat zobrazit dále např. zprávu RAALTRANS a ComArr, souhrn všech zadaným vlastních nabídek.
 • Seznam firem – zde si můžete nechat zobrazit všechny firmy v systému RAALTRANS s kontaktními informacemi (adresa, telefon, fax, email,…).
 • Archivace slouží pro uložení nabídek, které jste realizovali nebo právě realizujete.
 • Přejezdy slouží k setřídění nabídek podle vzdálenosti od vámi zadaných míst odkud/kam a místy nakládky a vykládky v zadaných nabídkách. Jinak řečeno nalezne nabídky, jejichž místo nakládky se nachází např. 100 km od vámi zadaného místa a vykládka je 100 km od vámi zadaného místa vykládky. (Pouze u verze programu s kilometrovníkem)
 • Párování k vašim zadaným nabídkám zobrazí odpovídající přepravy/volné vozy podle vámi zadaných kritérií.
 • Kilometrovník slouží k výpočtu vzdálenosti na konkrétní nabídce bez nutnosti přepisovat místa do jiného kilometrovníku. Máte možnost si zvolit, typ auta s vámi zadanými náklady a rychlostmi na určitých typech silnic, pro které se vzdálenost a náklady budou počítat.
 • Přenos dat se stará o zasílání vašich nabídek a aktualizaci nabídek ostatních uživatelů zobrazovaných v programu.

 

POŘÍZENÍ A ÚPRAVY VLASTNÍCH NABÍDEK


Pořízení umožňuje zadat vlastní nabídky, které se při přenosu odešlou do centra. Tato data budou nabízena ostatním uživatelům do té doby, dokud od vás nedojdou data jiná, nebo vámi zadaná data přestanou splňovat podmínky pro zveřejnění (např. prošlé datum).

Vkládání nabídek můžete provádět třemi způsoby:

 • Přes tabulkový zadávací formulář
 • Přes detailní zadávací formulář
 • Vkládáním nabídek z vámi předdefinovaných nabídek

TABULKOVÝ ZADÁVACÍ FORMULÁŘ


Nabídky vkládáte do tabulkového formuláře, kde máte zobrazeny již vámi zadané nabídky s možností přidat novou, upravit nebo smazat starou.
V tabulce jsou zobrazeny pouze základní informace o nabídce (odkud, kam, druh nástavby, délka nákladu nebo ložné plochy auta, hmotnost, ADR, objem, počet palet, datum, cena). Je tu i možnost přímo říci, že přeprava/volné auto je návěs či souprava. Vyplnit je nutno pouze povinné položky (odkud, kam, druh nástavby, délka, hmotnost, datum). Ostatní vyplňujete podle vašeho uvážení.
Na tomto formuláři mohu nabídky pro rychlejší zadání kopírovat. Po kliknutí na tlačítko „Kopírovat“ se aktuálně vybraná nabídka zkopíruje a vy už jen upravíte např. datum nakládky.
Další možností je rovnou si nechat spočítat vzdálenost a náklady na zadané nabídce pouhým kliknutím na tlačítko „Vzdálenost“ a vybráním auta, pro které se tyto parametry budou počítat. Tyto parametry auta si můžete libovolně upravovat.
K zadané nabídce si můžete nechat zobrazit odpovídající nabídky přes tlačítko „Přejezdy“. Tato funkce vám zobrazí nabídky z vámi zadané kilometrové vzdálenosti od místa nakládky a vykládky.

DETAILNÍ ZADÁVACÍ FORMULÁŘ


Pokud potřebujete zadat jiný parametr přepravy/volného auta, je toto možné z detailního zadávacího formuláře. Na tomto formuláři můžete zadat kompletní parametry přepravy nebo auta, popř. pouze dopsat parametr, který není v tabulkovém zadávacím formuláři.

 

 VKLÁDÁNÍ PŘEDVOLENÝCH


V programu je možno si vytvořit svůj vlastní seznam standardních přeprav nebo volných vozů. Standardní nabídka je taková, o které se předpokládá, že bude často používaná a vyplatí se ji připravit dopředu. Pokud máte např. 5 vlastních aut, můžete si je všechny zadat s kompletními parametry a později již auto vybrat jen kliknutím na seznam předvyplněných a všechny parametry auta se vám vyplní automaticky. Pak už jen zbývá zadat odkud, kam, cenu a datum.
Program umožňuje i vyplnit si místo Odkud/Kam v předvolených. To uplatníte např. tehdy, pokud máte stálé přepravy z výrobního závodu a jen místo Kam se mění.
Vkládání předvolených přeprav a vlastních aut lze použít na obou zadávacích formulářích.

 

PROHLÍŽENÍ


PŘEPRAVY, VOLNÉ VOZY, INZERCE


Tato část programu umožňuje prohlížet data (přepravy, volné vozy, inzerci) nabízená v systému RAALTRANS a zároveň zobrazit data o firmě, která nabídku zadala.
Po otevření okna Prohlížení se zobrazí tabulka se seznamem nabídek, kde jsou ve spodní části zobrazena detailní data aktuálně vybrané nabídky. Změnou vybraného řádku lze seznam postupně prohlížet.
 

Při vstupu do nabídek se zobrazí kompletní nabídka přeprav či volných vozů. Pokud chcete zobrazit jen vám vyhovující nabídky, lze to provést zadáním vašich kritérií do políček nad tabulkou s nabídkami (zadávací políčka odpovídají položkám, nad kterými se nacházejí). V případě dvou zadávacích políček lze zadat rozmezí (od−do, min−max.) nebo dvě kritéria. Po zadání kritérií stiskněte tlačítko „Výběr“ a vaše kritéria zobrazení se uplatní.
Dalším důležitým kritériem pro filtrování nabídek je „Datum a čas zadání“ a možnost si zobrazit nabídky, které přibyly od vašeho posledního prohlížení. To lze provést pouhým zaškrtnutím políčka „Data od posledního zobrazení“.
 

INFORMACE O ZADAVATELI NABÍDKY


Základní informace o firmě zadávající zvolenou nabídku se zobrazují v dolní části okna. Podrobné informace o zadavateli nabídky můžete vyvolat dvojklikem myši na nabídce nebo stiskem tlačítka „Zadavatel“. Po stisku se zobrazí informační okno, kde jsou uvedeny všechny informace o firmě a nabídka, ze které jste vyvolali detail firmy.
Z detailu firmy můžete přímo spustit program pro komunikaci přes email, ICQ a Skype.
 

OZNAČENÍ FIREM PODLE SPOLEHLIVOSTI


Do uživatelské poznámky v detailu firmy si můžete psát vlastní poznámky o zobrazené firmě. Tyto poznámky se budou zobrazovat jen na vašem počítači resp. ve vaší počítačové síti (používáte-li síťovou verzi programu). Dále můžete zařadit firmu do jedné ze 3 skupin. Následkem bude podbarvení řádků nabídek zadaných klasifikovanou firmou. Toto lze využít k tomu, že např. nespolehlivé firmy zařadíte do kategorie 3 a nabídky těchto firem se podbarví červeně.
 

VÝPOČET VZDÁLENOSTI A ZOBRAZENÍ SCHÉMATU TRASY


K jednotlivým nabídkám lze vypočíst vzdálenost, náklady na přepravu podle vámi zadaných kritérií a zobrazit trasu.

ARCHIVACE NABÍDEK


Klinutím na tlačítko „Archivace“ se zvolená nabídka zkopíruje do archivu, tj. uloží pro pozdější zobrazení. Informace o nabídce pro vás zůstane trvale dostupná i poté, kdy nabídka přestane být zveřejňována.


SEZNAM FIREM – UŽIVATELŮ DATABANKY


Zde si můžete nechat zobrazit seznam firem, které jsou účastníky systému RAALTRANS. V tabulce se zobrazí všechny údaje o firmě (kód firmy, název, telefonní předčíslí státu, města, faxové a telefonní číslo, sídlo firmy, IČO, DIČ, ICQ, Skype,…). Máte možnost si nechat zobrazit seznam podle různého abecedního řazení a různých filtrů.


VLASTNÍ NABÍDKY (PŘEPRAVY, VOLNÉ VOZY A INZERCE)


Volba umožňuje zobrazení všechny vámi zadané nabídky. Nabídky lze odtud upravovat, zrušit, nechat si vypočíst přejezdy, vzdálenosti.


RAALTRANS INFOSYSTÉM


Po zvolení této volby se zobrazí aktuální zpráva firmy RAALTRANS. Zde naleznete informace od firmy RAALTRANS, aktuální kurzovní lístek, kontakty na bookování trajektů atd.

INFORMACE COMARR S.R.O.


Ve zprávě firmy ComArr s.r.o. Pardubice, která je dodavatelem uživatelského programu RAALTRANS Editor a stará se o technickou stránku databanky RAALTRANS, naleznete aktuální informace o programu RAALTRANS Editor, nových verzích, způsobech jejich možného pořízení a další informace o používání programu.
 

PŘEJEZDY


(pouze u verze s kilometrovníkem)
Umožňuje nabídky přeprav nebo volných vozů seřadit podle přejezdových kilometrů (kilometrů ujetých bez nákladu) nebo si nechat zobrazit nabídky nacházející se do určité vzdálenosti od místa nakládky a vykládky. Funkce tak ušetří pracné hledání optimálního nákladu pro váš volný kamion (nebo naopak nejlépe umístěného volného vozu pro váš náklad) podle názvů nebo PSČ místa nakládky a vykládky.


VÝPOČET PŘEJEZDŮ


Při vstupu zadáte, odkud a kam hledáte nabídku (tedy například kde stojí váš nevytížený vůz a kam jej chcete přemístit – např. sídlo vaší firmy) a maximální tolerovanou vzdálenost místa od stanoviště vozidla (a podobně místa vykládky od zadaného cílového místa – např. vaší firmy). Program po výpočtu zobrazí nabídky seřazené podle přejezdových kilometrů s kilometrovým omezením přejezdu od zadaného místa. Přejezdovým kilometrem se myslí vzdálenost, kterou musíte jet s prázdným vozem k místu nakládky a z místa vykládky do vámi zadaného cíle (např. sídlo vaší firmy).
Pokud chcete rozšířit zobrazené okolí zadaného místa, stačí jen změnit vámi zadané hodnoty nad zobrazenou tabulkou.

Příklad: Hledám nabídku z Eindhovenu v Nizozemí do Brna. V tabulce budou nejdříve zobrazeny nabídky přímo z Eindhovenu do Brna (přejezd 0 km) a potom nabídky, které se nejvíce blíží vámi zadané trase. Program vám nabídne například i trasu z Krefeldu v Německu (přejezd 84 km z Eindhovenu do Krefeldu), tedy i nabídku, která má místo nakládky v jiném státě.
 

 

PÁROVÁNÍ NABÍDEK


Program také umožňuje automatické párování vlastních nabídek s nabídkami nabízenými ostatními uživateli databanky RAALTRANS.
Máte-li zadány vlastní nabídky a funkce párování nejsou vypnuty, pokusí se program k vlastním nabídkám nalézt odpovídající protinabídky ostatních uživatelů a vytvořit tak páry odpovídajících si nabídek. Protinabídky, které se budou zobrazovat, máte možnost ovlivnit zadáním parametrů tolerance. Máte-li např. náklad o váze 1 tuny, můžete pro párování zadat, že jej chcete přepravit autem s nosností od 1 do 3 tun. Dají se tak vyloučit nabídky, které by znamenaly, že by váš náklad byl přepraven zbytečně velkým a provozně nákladným vozem apod.
 

ARCHIV


Archiv slouží k časově neomezenému uchování vámi vybraných nabídek přeprav, volných vozů a inzerátů. Spolu s archivovanou nabídkou se archivují i informace o zadávající firmě. Archivace umožňuje uchovat data nabídky po jejím zrušení zadavatelem.
Archivace jednotlivých nabídek se provádí přímo v prohlížení nabídek („Přepravy/ Volné vozy/ Inzeráty“) kliknutím na tlačítko „Archivace“.
K jednotlivým archivovaným nabídkám můžete psát různé poznámky, automaticky doplněné o autora, datum a čas zápisu.

 

KILOMETROVNÍK


Kilometrovník slouží k výpočtu a zobrazení vámi zvolené trasy. Trasu je možno zadávat s prakticky neomezeným množstvím průjezdních míst. Výběr optimální trasy proběhne s ohledem na parametry vámi zvoleného vozidla. V případě vícebodové trasy (např. okružní či sběrná) lze svěřit programu i volbu optimálního pořadí průjezdu jednotlivými body trasy. Kritériem pro optimalizaci může být vzdálenost, čas nebo finanční náklady.
K nalezené trase si můžete nechat zobrazit, popř. vytisknout itinerář.
Parametry, které ovlivňují nabídnutou trasu a výsledné náklady, mohou být typ vozidla (rychlosti na jednotlivých typech silnic, cena mýtného, náklady na vozidlo a řidiče). Tyto parametry auta si můžete libovolně upravovat.
 

PŘENOS DAT


Přenos dat slouží k přenášení dat (nabídek), a to jak od vás do centra, tak i z centra k vám. Přenos dat můžete provádět ručně nebo může běžet na pozadí automaticky.