Doprava je krev ekonomiky, my jsme

Formuláře pro uživatele

Formulář změn údajů v profilu firmy - umožňuje zaslat žádost o změnu či doplnění kontaktních údajů a poznámky, vložení dispečerů pro síťové verze

Formulář objednávky nové licence RAALu a upgrade stávajících kódů - pro případ objednání nové licence programu RAALTRANS Editor, rozšíření stávající licence a objednání upgrade na nejnovější verzi

Formulář převodu licenčních práv - umožňuje vyplnit žádost o převod licenčních práv na rodinné příslušníky, na právního nástupce firmy a žádost o převod na firmu se stejným vlastníkem.